Prize Money Won By Robert Thallon In Season 1991-1992

{ { { { { { { { { {
Tournament Finish Prize Money
England 1992 World Championship Round 2 GBP 0
Belgium 1992 European Open Round 1 GBP 0
England 1992 Strachan Open Round 2 GBP 0
England 1992 British Open Round 1 GBP 0
Wales 1992 Welsh Open Round 2 GBP 0
Thailand 1992 Asian Open Round 2 GBP 0
England 1992 Classic Round 2 GBP 0
England 1991 UK Championship Round 2 GBP 0
England 1991 Grand Prix Round 1 GBP 0
United Arab Emirates 1991 Dubai Classic Round 2 GBP 0
Total GBP 0

High Break Prizes
Tournament Finish Prize Money
Total GBP 0